Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Tänusõnad

Seda kodulehte, mida haldab Tartu Ülikooli loodusmuuseum ning sellega seotud andmebaase toetab Eesti teaduse teekaart "Loodusteaduslikud arhiivid ja infovõrgustik (NATARC)".

eElurikkus veebiportaali arendust on varasemalt toetanud projekt "Eesti elurikkuse andmebaas ja Natura 2000 protsessi toetav infovõrgustik", mida aastail 2008-2010 finantseeris Norra/EMP finantsmehhanism.

Grantide, kaasfinantseerimise, töös osalemise või konsultatsioonide kaudu toetavad infosüsteemi Eesti eElurikkus arendamist Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Looduseuurijate Selts ja Eesti Loodusmuuseum.


Toetajad:

TU loodusmuuseumi logo
NATARC logo
ESF

Norra/EMP logoNorra/EMP logo

Keskkonnaameti logo

LUS-i logo

Balticdiversity logo

eElurikkus Twitteris