Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Jaotus ohukategooria alusel:

Eestis hävinud
Äärmiselt ohustatud
Ohustatud
Ohualdis
Ohulähedane
Ohuväline
     Acer platanoides; harilik vaher
     Adoxa moschatellina; muskuslill
     Alisma plantago-aquatica; harilik konnarohi
     Sagittaria sagittifolia; jõgi-kõõlusleht
     Allium oleraceum; rohulauk
     Allium schoenoprasum; murulauk
     Amaranthus retroflexus; tähk-rebashein
     Aegopodium podagraria; harilik naat
     Angelica sylvestris; harilik heinputk
     Anthriscus sylvestris; mets-harakputk
     Carum carvi; harilik köömen
     Cicuta virosa; harilik mürkputk
     Cnidium dubium; niit-kõrveköömen
     Conium maculatum; täpiline surmaputk
     Daucus carota
     Heracleum sibiricum; siberi karuputk
     Heracleum sosnowskyi; Sosnovski karuputk
     Libanotis montana; vahelmine põdrajuur
     Oenanthe aquatica; harilik vesiputk
     Pastinaca sativa

<< eelmine      järgmine >>

Kuvatakse 1 - 20 kirjet 1724-st.

Puuduliku andmestikuga
Mittehinnatav
Hindamata

Punasele nimestikule viitamine:

Eesti Punane Raamat. 2008. Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon.
http://elurikkus.ut.ee/prmt.php (külastuse kuupäev).


eElurikkus Twitteris