Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Jaotus ohukategooria alusel:

Eestis hävinud
Äärmiselt ohustatud
Ohustatud
Ohualdis
     Silene chlorantha; palu-põisrohi
     Spergularia rubra; punane sõlmhein
     Stellaria crassifolia; turd-­tähthein
     Stellaria uliginosa; oja-­tähthein
     Colchicum autumnale; harilik sügislill
     Carex dioica; kahekojane tarn
     Carex glareosa; klibutarn
     Carex mackenziei; põhjatarn
     Eriophorum gracile; sale villpea
     Schoenus nigricans; mustjas sepsikas
     Scabiosa columbaria; tui-tähtpea
     Elatine hydropiper; mõru vesipipar
     Equisetum x moorei; vitsosi
     Lathyrus niger; must seahernes
     Onobrychis arenaria; liiv-esparsett
     Oxytropis pilosa; karvane lipphernes
     Trifolium alpestre; alpi ristik
     Trifolium campestre; lamav ristik
     Vicia lathyroides; väikeseõiene hiirehernes
     Vicia tenuifolia; peenelehine hiirehernes

<< eelmine     järgmine >>

Kuvatakse 21 - 40 kirjet 348-st.

Ohulähedane
Ohuväline
Puuduliku andmestikuga
Mittehinnatav
Hindamata

Punasele nimestikule viitamine:

Eesti Punane Raamat. 2008. Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon.
http://elurikkus.ut.ee/prmt.php (külastuse kuupäev).


eElurikkus Twitteris