Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Jaotus ohukategooria alusel:

Eestis hävinud
Äärmiselt ohustatud
Ohustatud
Ohualdis
     Alisma gramineum; väike konnarohi
     Allium vineale; nurmlauk
     Vincetoxicum hirundinaria; lood-angervars
     Asplenium ruta-muraria; müür-raunjalg
     Asplenium trichomanes; pruun raunjalg
     Asplenium viride; rohe-raunjalg
     Artemisia maritima; meripuju
     Bidens radiata; kiirjas ruse
     Ligularia sibirica; harilik kobarpea
     Serratula tinctoria; värvi-paskhein
     Betula humilis; madal kask
     Lappula squarrosa; siil-takelrohi
     Alyssum montanum subsp. gmelinii; Gmelini kilbirohi
     Cochlearia danica; taani merisalat
     Draba nemorosa; metskevadik
     Lobelia dortmanna; vesilobeelia
     Phyteuma spicatum; tähk-rapuntsel
     Dianthus arenarius; nõmmnelk
     Gypsophila muralis; müür-­kipslill
     Sagina maritima; rand­-kesakann

<< eelmine      järgmine >>

Kuvatakse 1 - 20 kirjet 348-st.

Ohulähedane
Ohuväline
Puuduliku andmestikuga
Mittehinnatav
Hindamata

Punasele nimestikule viitamine:

Eesti Punane Raamat. 2008. Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon.
http://elurikkus.ut.ee/prmt.php (külastuse kuupäev).


eElurikkus Twitteris