Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Jaotus ohukategooria alusel:

Eestis hävinud
Äärmiselt ohustatud
Ohustatud
     Eryngium maritimum; rand-ogaputk
     Hydrocotyle vulgaris; loim-vesipaunikas
     Laserpitium prutenicum; ahtalehine kareputk
     Peucedanum oreoselinum; mägi-piimputk
     Pleurospermum austriacum; austria roidputk
     Hedera helix; harilik luuderohi
     Crepis mollis; pehme koeratubakas
     Lactuca sibirica; siberi piimikas
     Pilosella lactucella; kõrv-karutubakas
     Pilosella onegensis; äänisjärve karutubakas
     Arenaria procera; palu-liivkann
     Dianthus superbus; aasnelk
     Gypsophila fastigiata; kännas-­kipslill
     Ceratophyllum submersum; sile kardhein
     Carex heleonastes; turvastarn
     Rhynchospora fusca; tume nokkhein
     Polystichum braunii; Brauni astelsõnajalg
     Polystichum lonchitis; odajas astelsõnajalg
     Equisetum x trachyodon; karedahambane osi
     Astragalus arenarius; liiv-hundihammas

<< eelmine      järgmine >>

Kuvatakse 1 - 20 kirjet 183-st.

Ohualdis
Ohulähedane
Ohuväline
Puuduliku andmestikuga
Mittehinnatav
Hindamata

Punasele nimestikule viitamine:

Eesti Punane Raamat. 2008. Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon.
http://elurikkus.ut.ee/prmt.php (külastuse kuupäev).


eElurikkus Twitteris