Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

25. Feb 2014

Tartu Ülikooli loodusmuuseum uurib harrastusteaduse (Citizen Science) panust loodusteadustesse ning teadlaste valmisolekut harrastusteadlaste poolt kogutud teabe kasutamiseks. Uuring viiakse läbi rahvusvahelise projekti EU BON (Building the European Biodiversity Observation Network) raames.

Ootame kõiki, kes tegelevad elurikkuse uurimisega nii akadeemilistes asutustes, valitsusvälistes organisatsioonides kui ka erasektoris, küsimustikku täitma. Sõltuvalt vastustest kulub küsimustiku täitmisele viis minutit või isegi vähem. Küsimustik on ingliskeelne:

https://www.ut.ee/survey/index.php?sid=75792&lang=en

Ette tänades,
Veljo Runnel
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
+372 520 6108
veljo.runnel@ut.ee

Tagasi

eElurikkus Twitteris