Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

8. Jan 2013

Ülikooli loodusmuuseum osaleb elurikkuse andmete värava loomises

Tartu Ülikooli loodusmuuseum osaleb suuremahulises üle-euroopalises projektis EU BON (Building the European Biodiversity Observation Network), mille eesmärgiks on luua teadlastele, poliitikakujundajatele ja laiemale avalikkusele juurdepääs bioloogilise mitmekesisuse suuremahulistele andmetele.

"Elurikkuse andmestik on väga mahuka ja keeruka struktuuriga, sest hallata tuleb enam kui miljoni bioloogilise liigi taksonoomilist, morfoloogilist, geneetilist, biokeemilist jm infot seostatuna keskkonnaga ehk siis kliima, kasvukoha ja muu seesugusega. TÜ loodusmuuseum juhib projekti seda osa, mis tegeleb mainitud andmestiku talletamiseks, toimetamiseks ja kättesaadavaks tegemise infotehnoloogiliste lahendustega. Loodusmuuseumi eestvedamisel on Eestis loodud unikaalne eElurikkuse veebiportaal elurikkus.ut.ee, mida saab vaadata loodava süsteemi prototüübina" tutvustab TÜ loodusmuuseumi direktor Urmas Kõljalg.

9 miljoni euro suuruse eelarvega projekt EU BON algas 2012. aastal ning kestab kuni aastani 2017. Projektis osalevad 30 asutust Euroopast, Brasiiliast, Iisraelist ja Filipiinidelt. Ingliskeelne info projekti kohta on kättesaadav aadressilt http://www.eubon.eu/.

Lisainfo:
Urmas Kõljalg
urmas.koljalg@ut.ee

Tagasi

eElurikkus Twitteris