Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

21. Dec 2014

2014. aastal viis Tartu Ülikooli loodusmuuseum projekti EU BON raames läbi küsitluse selgitamaks välja, milline on loodusteadlaste suhtumine harrastusteadusesse (Citizen Science) ning kuivõrd nad kasutavad harrastusteadlaste poolt saadud infot ja abi. Küsimustikku oodati täitma kõiki, kes tegelevad elurikkuse uurimisega nii akadeemilistes asutustes, valitsusvälistes organisatsioonides kui ka erasektoris.

Uurimuse läbi viinud loodusmuuseumi peaeksperdi Veljo Runneli sõnul selgub tulemustest, et suur osa teadlasi on oma töös vabatahtlike poolt kogutud teavet või muud abi kasutanud ning soov harrastusteadlastega koostööd teha on suur. Selles osas torkavad eriti silma ökoloogid.

Uuringu tulemused on leitavad https://plutof.ut.ee/#/datacite/10.15156/BIO/100001 (http://dx.doi.org/10.15156/BIO/100001).

Euroopa Komisjoni poolt rahastatav 7. raamprogrammi projekt EU BON - Building the European Biodiversity Observation Network liidab ühte võrgustikku elurikkuse andmeid koguvad olulisemad Euroopa asutused ja organisatsioonid. Projekti üheks eesmärgiks on harrastusteadlaste kaasamine elurikkuse andmestiku täiendamisse, andmete kvaliteedi tõstmine ning kättesaadavuse parandamine.

Teate edastas:
Sigrid Ots
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
+372 5563 8082
sigrid@ut.ee

Tagasi

eElurikkus Twitteris