Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

27. Oct 2014

Avaandmed ja DataCite Eesti

Kahel päeval oktoobrikuul toimusid Tartus arutelud teadusandmete kättesaadavuse ja publitseerimise uutest suundadest, mille raames räägiti ka DataCite Eesti projektist.

17. oktoobril tutvustati Eesti Teadusagentuur poolt korraldatud seminaril teadusandmete kättesaadavusega seotud rahvusvahelisi suundumusi, räägiti valdkonna probleemidest ja potentsiaalsetest lahendustest ning püüti visandada edasisi tegevussuundi Eestis. Seminari kava ning videoettekanded on tagantjärele leitavad http://www.etag.ee/analuus/seminar-teadusandmed-kellele-ja-milleks/.

23. oktoobril toimus Tartu Ülikooli raamatukogus arutlusseminar "Lingitud teaduse poole - avaandmed ja DataCite Eesti". Seminari eesmärk oli anda ülevaade teadusandmete publitseerimise uutest suundadest ning tutvustada DataCite Eesti projekti. Ettekannetega osalesid nii ülikooli teadlased, eksperdid kui ka Eesti teaduspoliitika valdkonna esindajad, väliskülalisteks olid valdkonna tippspetsialistid Suurbritanniast, Saksamaalt ja Kanadast. Videoülekannet seminarist saab vaadata http://www.uttv.ee/naita?id=20633.

Rahvusvahelise DataCite´i organisatsiooniga http://www.datacite.org liitus sel aastal ka Tartu Ülikool, saades sellega ainsana Eestis õiguse omistada teadusandmetele unikaalseid DOI-numbreid (Digital Object Identifier). Tartu Ülikooli raamatukogu ja loodusmuuseumi ühiselt koordineeritava projekti raames seadistatakse muuhulgas loodusmuuseumi poolt arendatav veebipõhine PlutoF platvorm uurimisandmete registreerimiseks ning luuakse konsortsium, millega võivad liituda kõik ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused üle Eesti.

Lisainfo:
Sigrid Ots
projekti koordinaator Tartu Ülikooli loodusmuuseumis
sigrid.ots@ut.ee

Tagasi

eElurikkus Twitteris