Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

ELUS loodusvaatluste andmebaas

EELIS Infoleht koondab laiemale avalikkusele mõeldud teabe, mis põhineb EELISe andmete alusel tehtud analüüsidel ja kokkuvõtetel. Regulaarselt kaks korda aastas koostatakse ülevaated kaitstavate alade andmetest ning EELISesse kantud kaitsealuste liikide leiukohtadest.

Eesti Geoloogilise Rahvuskollektsiooni andmebaas SARV sisaldab andmeid Eestist leitud fossiilide kohta.

eElurikkus Twitteris