Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Rhinanthus rumelicus subsp. osiliensis Ronniger & Saarsoo

saaremaa robirohi (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Rhinanthus osiliensis (Ronniger et Saarsoo) Vassilcz.
Asend eluslooduse süsteemis
     riik Viridiplantae
        alamriik Viridiplantae sbk Incertae sedis
           hõimk. Anthophyta; õistaimed
              alamhõimk. Anthophyta sbp Incertae sedis
                       klass Eudicotyledonae; päriskaheidulehelised
                                selts Lamiales
                                         suguk. Orobanchaceae
                                                     perek. Rhinanthus
                                                           liik Rhinanthus rumelicus; saaremaa robirohi
                                                           alamliik Rhinanthus rumelicus subsp. osiliensis; saaremaa robirohi

II kategooria kaitsealune liik

EV Valitsuse määrus nr. 195 (RTI 2004, 44, 313)
I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohualdis (VU)
Ohutegurid
Niitude, karjamaade jms avamaade võsastumine niitmise või/ja karjatamise katkemisel; Soode kuivendamine ja turba võtmine
Potentsiaalsed ohutegurid
Niitude, karjamaade jms avamaade võsastumine niitmise või/ja karjatamise katkemisel; Soode kuivendamine ja turba võtmine
Sobivad elupaigad
Soostuvad niidud; Rohketoitelise madalsoo kasvukohatüüp
Arvukuse trend
Arvukus stabiilne
Hindaja: Ülle Reier, 06.01.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Kaitsealuste ja Eesti ohustatud liikide punase nimestiku liikide (kategooriad CR ja EN) levikukaarte ei näidata.


Liigikirjeldused
  1. Malle Leht, 25.10.2013 Vaata
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. K. Eichwald. 1970. Eesti kaardistatavate soontaimede leiuandmete kartoteek.
  2. Vilma Kuusk, L. Tabaka, R. Jankeviciene. 1996. Flora of the Baltic Countries.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU257575 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257576 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257571 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257572 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257573 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257578 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257580 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257583 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257588 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257589 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257592 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257581 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257585 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257586 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257570 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257577 (Määraja: B. Saarsoo); TU257584 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257587 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257590 (Määraja: Katrin Tiirman); TU257574 (Määraja: Katrin Tiirman)
(ära on toodud 20 esimest 85-st)
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris