Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Oxyporus (Oxyporus) mannerheimii Gyllenhal, 1827

Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Oxyporus mannerheimii Gyllenhal, 1827
Asend eluslooduse süsteemis
     riik Metazoa; loomad
        alamriik Bilateria; kahekülgsed
           hõimk. Arthropoda; lülijalgsed
              alamhõimk. Hexapoda; kuuejalgsed
                       klass Insecta; putukad
                                selts Coleoptera; mardikalised
                                         suguk. Staphylinidae; lühitiiblased
                                                     perek. Oxyporus; seenesultan
                                                        alamperek. Oxyporus
                                                           liik Oxyporus (Oxyporus) mannerheimii

III kategooria kaitsealune liik

EV Keskkonnaministri määrus nr. 51 (RTL 2004, 69, 1134)
III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Puuduliku andmestikuga (DD)
Ohutegurid
Tegurid pole teada
Potentsiaalsed ohutegurid
Tegurid pole teada
Sobivad elupaigad
Metsataimkond; Kultuur- ja ruderaaltaimkond
Arvukuse trend
Puuduvad andmed arvukuse trendi hindamiseks
Hindaja: Ilmar Süda, 30.05.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. H. Silfverberg. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae.
  2. H. Silfverberg. 2004. Enumeratio nova Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
IZBE0007184 (Määraja: J. Miländer (Johannes Miländer)); IZBE0007185 (Määraja: J. Miländer (Johannes Miländer)); IZBE0007186 (Määraja: J. Miländer (Johannes Miländer)); IZBE0007187 (Määraja: J. Miländer (Johannes Miländer)); IZBE0007183 (Määraja: J. Miländer (Johannes Miländer)); IZBE0030195 (Määraja: H. Habermann); IZBE0030196 (Määraja: H. Habermann); IZBE0007188 (Määraja: J. Miländer (Johannes Miländer)); TAMZ0168102 (Määraja: Valentin Soo); TAMZ0177470 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0209995 (Määraja: Uno Roosileht)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti loomakogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused
30.05.2015 -14.06.2015 Ida-Viru mk, Alutaguse vald, Vasavere küla. Vaatleja(d): Ilmar Süda
14.08.2011 -29.08.2011 Ida-Viru mk, Alutaguse vald, Vasavere küla. Vaatleja(d): Ilmar Süda
14.08.2011 -29.08.2011 Ida-Viru mk, Alutaguse vald, Vasavere küla. Vaatleja(d): Ilmar Süda
31.07.2009 -15.08.2009 Harju mk, Kuusalu vald, Koitjärve küla. Vaatleja(d): Ilmar Süda
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris