Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Grus virgo (Linnaeus, 1758)

neitsikurg (est), Demoiselle Crane (eng), Jomfrutrane (nor), Neitokurki (fin), Jungfrutrana (swe)
Sünonüümid:
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Asend eluslooduse süsteemis
     riik Metazoa
        alamriik Bilateria
           hõimk. Craniata
              alamhõimk. Vertebrata; selgroogsed
                       klass Aves; linnud
                                selts Gruiformes; kurelised
                                         suguk. Gruidae; kurglased
                                                     perek. Grus; kurg
                                                           liik Grus virgo; neitsikurg
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Mittehinnatav (NA)
Hindaja: Eesti Ornitoloogiaühing (Vilju Lilleleht, Jaanus Elts, Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Agu Leivits, Leho Luigujõe, Asko Lõhmus, Eve Mägi, Rein Nellis, Margus Ots, Ülo Väli), 14.06.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Koordinaatidega sisestused puuduvad, kaarti ei näidata.
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Jaanus Elts, Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Vilju Lilleleht, Leho Luigujõe, Asko Lõhmus, Eve Mägi, Margus Ots. 2003. Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 1998.-2002.a..
  2. Margus Ots, Vilju Lilleleht. 2002. Linnuharuldused Eestis 1998-2002. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne.
  3. Jaanus Elts, Aivar Leito, Agu Leivits, Leho Luigujõe, Eve Mägi, Rein Nellis, Renno Nellis, Margus Ots, Hannes Pehlak. 2013. Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008-2012..
  4. Margus Ots, Uku Paal. 2011. Uued linnuliigid Eestis 1991-2010. New bird species in Estonia 1991-2010..
  5. Margus Ots, Uku Paal. 2014. Linnuharulduste komisjoni poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused.
(ära on toodud 5 esimest 6-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes

Selle liigi eksemplare ei ole andmebaasi kantud.

Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris