Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Phyteuma spicatum L.

tähk-rapuntsel (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis
     riik Viridiplantae
        alamriik Viridiplantae sbk Incertae sedis
           hõimk. Anthophyta; õistaimed
              alamhõimk. Anthophyta sbp Incertae sedis
                       klass Eudicotyledonae; päriskaheidulehelised
                                selts Asterales
                                         suguk. Campanulaceae
                                                     perek. Phyteuma
                                                           liik Phyteuma spicatum; tähk-rapuntsel

II kategooria kaitsealune liik

EV Valitsuse määrus nr. 195 (RTI 2004, 44, 313)
I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohualdis (VU)
Ohutegurid
Niitude, karjamaade jms avamaade võsastumine niitmise või/ja karjatamise katkemisel; Metsamajanduslik tegevus; Põllumajanduslik tegevus
Potentsiaalsed ohutegurid
Metsamajanduslik tegevus; Põllumajanduslik tegevus
Sobivad elupaigad
Aruniidud; Arumetsad
Arvukuse trend
Arvukus väheneb
Kaitsesoovitus
Ohuteguri likvideerimine; elupaiga kvaliteedi tõstmine (taastamine)
Hindaja: Tiiu Kull, 28.05.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet


Liigikirjeldused
  1. Malle Leht, 01.12.2013 Vaata
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. V. Kuusk, L. Tabaka, R. Jankeviciene. 2003. Flora of the Baltic Countries.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAM0002839 (Määraja: Gustav Vilbaste); TAM0002840 (Määraja: S. Talts); TAM0002841 (Määraja: Gustav Vilbaste); TAM0002842 (Määraja: Gustav Vilbaste); TAM0002973 (Määraja: E. Peikel); TAM0002981 (Määraja: E. Peikel); TAM0002984 (Määraja: E. Peikel); TAM0002978 (Määraja: E. Peikel); TAM0002979 (Määraja: E. Peikel); TAM0002974 (Määraja: E. Peikel); TAM0002975 (Määraja: E. Peikel); TAM0002976 (Määraja: E. Peikel); TAM0002977 (Määraja: E. Peikel); TAM0002982 (Määraja: E. Peikel); TAM0002983 (Määraja: E. Peikel); TAM0002980 (Määraja: E. Peikel); TU256053 (Määraja: L. Pihlapuu (Laura Pihlapuu)); TU256055 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald)); TU256057 (Määraja: Ü. Kukk); TU256052 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald))
(ära on toodud 20 esimest 162-st)
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris