Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Phyteuma spicatum L.

tähk-rapuntsel (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis
     riik Viridiplantae
        alamriik Viridiplantae sbk Incertae sedis
           hõimk. Anthophyta; õistaimed
              alamhõimk. Anthophyta sbp Incertae sedis
                       klass Eudicotyledonae; päriskaheidulehelised
                                selts Asterales
                                         suguk. Campanulaceae
                                                     perek. Phyteuma
                                                           liik Phyteuma spicatum; tähk-rapuntsel

II kategooria kaitsealune liik

EV Valitsuse määrus nr. 195 (RTI 2004, 44, 313)
I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohualdis (VU)
Ohutegurid
Niitude, karjamaade jms avamaade võsastumine niitmise või/ja karjatamise katkemisel; Metsamajanduslik tegevus; Põllumajanduslik tegevus
Potentsiaalsed ohutegurid
Metsamajanduslik tegevus; Põllumajanduslik tegevus
Sobivad elupaigad
Aruniidud; Arumetsad
Arvukuse trend
Arvukus väheneb
Kaitsesoovitus
Ohuteguri likvideerimine; elupaiga kvaliteedi tõstmine (taastamine)
Hindaja: Tiiu Kull, 28.05.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet


Liigikirjeldused
  1. , 01.12.2013 Vaata
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. V. Kuusk, L. Tabaka, R. Jankeviciene. 2003. Flora of the Baltic Countries.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAM0002839 (Määraja: Gustav Vilbaste); TAM0002840 (Määraja: S. Talts); TAM0002841 (Määraja: Gustav Vilbaste); TAM0002842 (Määraja: Gustav Vilbaste); TAM0002973 (Määraja: E. Peikel); TAM0002981 (Määraja: E. Peikel); TAM0002984 (Määraja: E. Peikel); TAM0002978 (Määraja: E. Peikel); TAM0002979 (Määraja: E. Peikel); TAM0002974 (Määraja: E. Peikel); TAM0002975 (Määraja: E. Peikel); TAM0002976 (Määraja: E. Peikel); TAM0002977 (Määraja: E. Peikel); TAM0002982 (Määraja: E. Peikel); TAM0002983 (Määraja: E. Peikel); TAM0002980 (Määraja: E. Peikel); TU256053 (Määraja: L. Pihlapuu (Laura Pihlapuu)); TU256057 (Määraja: Ü. Kukk); TU256055 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald)); TU256052 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald))
(ära on toodud 20 esimest 123-st)
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris