Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Falco naumanni Fleischer, 1818

stepi-tuuletallaja (est), Lesser Kestrel (eng), Rødfalk (nor), Pikkutuulihaukka (fin), Lille Tårnfalk (dan), Rödfalk (swe), Stepinis pelėsakalis (lit)
Asend eluslooduse süsteemis
     riik Metazoa
        alamriik Bilateria
           hõimk. Craniata
              alamhõimk. Vertebrata; selgroogsed
                       klass Aves; linnud
                                selts Falconiformes; pistrikulised
                                         suguk. Falconidae; pistriklased
                                                     perek. Falco; pistrik
                                                           liik Falco naumanni; stepi-tuuletallaja
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Mittehinnatav (NA)
Hindaja: Eesti Ornitoloogiaühing (Vilju Lilleleht, Jaanus Elts, Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Agu Leivits, Leho Luigujõe, Asko Lõhmus, Eve Mägi, Rein Nellis, Margus Ots, Ülo Väli),

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Margus Ots, Uku Paal. 2011. Uued linnuliigid Eestis 1991-2010. New bird species in Estonia 1991-2010..
  2. Jaanus Elts, Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Agu Leivits, Vilju Lilleleht, Leho Luigujõe, Eve Mägi, Rein Nellis, Renno Nellis, Margus Ots. 2009. Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2003-2008.Status and numbers of Estonian birds, 2003-2008..
  3. Margus Ots, Uku Paal. 2007. Linnuharuldused Eestis 2005-2006: Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 6.
  4. Margus Ots, Uku Paal. 2014. Linnuharulduste komisjoni poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused.
  5. Jaanus Elts, Aivar Leito, Agu Leivits, Leho Luigujõe, Eve Mägi, Rein Nellis, Renno Nellis, Margus Ots, Hannes Pehlak. 2013. Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008-2012..
Eksemplarid teaduslikes kogudes

Selle liigi eksemplare ei ole andmebaasi kantud.

Liigi vaatlused
2008 Vaatleja(d): Uku Paal
29.04.2006 Lääne mk, Noarootsi vald. Vaatleja(d): Mika Bruun jt.
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris