Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Inula britannica L.

inglise vaak (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis
     riik Viridiplantae
        alamriik Viridiplantae sbk Incertae sedis
           hõimk. Anthophyta; õistaimed
              alamhõimk. Anthophyta sbp Incertae sedis
                       klass Eudicotyledonae; päriskaheidulehelised
                                selts Asterales
                                         suguk. Asteraceae
                                                     perek. Inula
                                                           liik Inula britannica; inglise vaak
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohulähedane (NT)
Ohutegurid
Tegurid pole teada
Potentsiaalsed ohutegurid
Tegurid pole teada
Sobivad elupaigad
Niiske pärisaruniidu kasvukohatüüp; Lamminiidud; Lammimetsad ja põõsastikud
Arvukuse trend
Arvukus väheneb
Kaitsesoovitus
Ohuteguri likvideerimine
Hindaja: Ülle Kukk, 15.04.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet


Liigikirjeldused
  1. Malle Leht, 03.12.2013 Vaata
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. V. Kuusk, L. Tabaka, R. Jankeviciene. 2003. Flora of the Baltic Countries.
  2. K. Eichwald. 1970. Eesti kaardistatavate soontaimede leiuandmete kartoteek.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAM0005365 (Määraja: K. Eichvald); TAM0005364 (Määraja: K. Eichvald); TAM0005370 (Määraja: H. Sogenbits); TAM0005371 (Määraja: Hugo Salasoo); TU261921 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald)); TU261924; TU261919 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald)); TU261916 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald)); TU261918 (Määraja: Silvi Eilart); TU261923; TU261926 (Määraja: B. Stein); TU261927 (Määraja: V. Sirgo); TU261928 (Määraja: R. Birkental); TU261917 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald)); TU261920 (Määraja: L. Pikka); TU261925 (Määraja: K.R. Kupffer); TU261929 (Määraja: P. v. Glehn); TU261915; TU261946 (Määraja: A. Remmel); TU261962 (Määraja: H. Aasamaa (Heinrich Aasamaa))
(ära on toodud 20 esimest 170-st)
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris