Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763

väike-punalamesklane (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis
     riik Metazoa; loomad
        alamriik Bilateria; kahekülgsed
           hõimk. Arthropoda; lülijalgsed
              alamhõimk. Hexapoda; kuuejalgsed
                       klass Insecta; putukad
                                selts Coleoptera; mardikalised
                                         suguk. Cucujidae; lamesklased
                                                     perek. Cucujus; punalamesklane
                                                           liik Cucujus cinnaberinus; väike-punalamesklane

II kategooria kaitsealune liik

EV Valitsuse määrus nr. 195 (RTI 2004, 44, 313)
I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Äärmiselt ohustatud (CR)
Ohutegurid
Metsamajanduslik tegevus
Potentsiaalsed ohutegurid
Lagunevate ja õõnsate nng kuivade puude kadumine/hulga vähenemine; Puuliikide osakaalu muutmine metsades; Metsade vanuse muutumine: vanade metsade ja suurte puude kadumine; Lageraied
Sobivad elupaigad
Metsataimkond
Arvukuse trend
Arvukus väheneb
Kaitsesoovitus
Ohuteguri likvideerimine
Hindaja: Ilmar Süda, 28.05.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Kaitsealuste ja Eesti ohustatud liikide punase nimestiku liikide (kategooriad CR ja EN) levikukaarte ei näidata.
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. H. Silfverberg. 2004. Enumeratio nova Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
IZBE0601198 (Määraja: H. Õunap); TAMZ0177165 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0177588 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0177710 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0177711 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0209412 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0209413 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0209414 (Määraja: Katrin Vaher); TAMZ0209415 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0209416 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0213333 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0217693 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0220313 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0223000 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0220513 (Määraja: Uno Roosileht); TAMZ0220514 (Määraja: Uno Roosileht)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti loomakogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris