Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Dicranum spurium Hedw.

nõmme-kaksikhammas (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis
     riik Viridiplantae
        alamriik Viridiplantae sbk Incertae sedis
           hõimk. Bryophyta; lehtsammaltaimed
                       klass Bryopsida; lehtsamblad
                                selts Dicranales
                                         suguk. Dicranaceae
                                                     perek. Dicranum
                                                           liik Dicranum spurium; nõmme-kaksikhammas
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Hindamata (NE)
Hindaja: Mare Leis, 27.05.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Leiti Kannukene. 1999. Viidumäe Looduskaitseala brüofloora seisund ja ohustatus. Lepingulise töö aruanne (Viidumäe looduskaitseala).
  2. Tiiu Kupper, Nele Ingerpuu, Mare Leis, Kai Vellak, Priit Kupper. 2009. Projekti Lahemaa sammalde inventuur lõpparuanne.
  3. Jaanus Paal. 2004. Euroopa väärtustatud elupaigad Eestis.
  4. Leiti Kannukene. 1986. Listostebelnye mkhi Estonskoi SSR.
  5. Hans Trass, Kai Vellak, Nele Ingerpuu. 1999. Floristical and ecological properties for identifying of primeval forests in Estonia.
(ära on toodud 5 esimest 38-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU151942 (Määraja: Kai Vellak); TU152078 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU151158 (Määraja: Mare Leis); TU150929 (Määraja: Kai Vellak); TU152076 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU152077 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TAM0007681 (Määraja: L. Kannukene); TAM0007682 (Määraja: L. Kannukene); TAM0009046 (Määraja: Leiti Kannukene); TAM0009048 (Määraja: Leiti Kannukene); TAM0009049 (Määraja: Leiti Kannukene); TAM0009051 (Määraja: Leiti Kannukene); TAM0009050 (Määraja: Leiti Kannukene); TAM0009045 (Määraja: Leiti Kannukene); TAM0009047 (Määraja: Leiti Kannukene); TU157676 (Määraja: M. Leis); TU157677 (Määraja: M. Leis); TU157680 (Määraja: N. Ingerpuu); TU157672 (Määrajad: Elli Lellep jt.); TU157673 (Määraja: M. Leis)
(ära on toodud 20 esimest 70-st)
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris