Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Dicranum bonjeanii De Not.

soo-kaksikhammas (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Dicranum undulatum Turner
Dicranum undulatum Turner - duplicate
Dicranum palustre Brid.
Dicranum bonjeanii var. anomalum C.Jensen
Dicranum bonjeanii De Notaris in Lisa, 1837
Asend eluslooduse süsteemis
     riik Viridiplantae
        alamriik Viridiplantae sbk Incertae sedis
           hõimk. Bryophyta; lehtsammaltaimed
                       klass Bryopsida; lehtsamblad
                                selts Dicranales
                                         suguk. Dicranaceae
                                                     perek. Dicranum
                                                           liik Dicranum bonjeanii; soo-kaksikhammas
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohuväline (LC)
Hindaja: Mare Leis, 27.05.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Nele Ingerpuu. 1997. Sammaltaimed.
  2. M. Leis. 2007. Nõmmküla karjääri ala samblad.
  3. Mare Leis. 2005. Otepää Looduspargi põhjaosa brüoloogiline inventuur. Lepingulise töö aruanne.
  4. Leiti Kannukene. 1998. Sarve maastikukaitseala samblad. Lepingulise töö aruanne (Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala Hiiumaa osakond).
  5. Kai Vellak, Nele Ingerpuu. 2003. NBS ekskursioon Eestis.
(ära on toodud 5 esimest 68-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU151940 (Määraja: Kai Vellak); TAA(M)2-1-503 (Määraja: Nele Ingerpuu); TAA(M)2.01.1982 (Määraja: Nele Ingerpuu); TAA(M)2-1-102 (Määraja: Kai Vellak); TAA(M)2-1-947 (Määraja: Mare Leis); TAA(M)2-1-394 (Määraja: E. Varep); TU151137 (Määraja: Mare Leis); TU151468 (Määraja: Mare Leis); TU150946 (Määraja: Kai Vellak); TU151139 (Määraja: Mare Leis); TU151467 (Määraja: Mare Leis); TU150959 (Määraja: Nele Ingerpuu); TU152065 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU152062 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU152064 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU152066 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU151130 (Määraja: Mare Leis); TU152067 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU152068 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU151138 (Määraja: Mare Leis)
(ära on toodud 20 esimest 263-st)
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris