Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Bidens radiata Thuill.

kiirjas ruse (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis
     riik Viridiplantae
        alamriik Viridiplantae sbk Incertae sedis
           hõimk. Anthophyta; õistaimed
              alamhõimk. Anthophyta sbp Incertae sedis
                       klass Eudicotyledonae; päriskaheidulehelised
                                selts Asterales
                                         suguk. Asteraceae
                                                     perek. Bidens
                                                           liik Bidens radiata; kiirjas ruse

I kategooria kaitsealune liik

EV Valitsuse määrus nr. 195 (RTI 2004, 44, 313)
I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohualdis (VU)
Ohutegurid
Veekogude muutmine (õgvendamine, süvendamine, veetaseme muutmised); Häirimine ja liiklus; Ehitustegevus; Veekogude ohustamine
Potentsiaalsed ohutegurid
Veekogude muutmine (õgvendamine, süvendamine, veetaseme muutmised); Häirimine ja liiklus; Ehitustegevus; Veekogude ohustamine
Sobivad elupaigad
Jõe/oja kasvukohatüüp; Mageveetaimkond; Järvede tüübirühm; Jõgede tüübirühm; Rohketoitelise (eutroofse) järve kasvukohatüüp
Arvukuse trend
Puuduvad andmed arvukuse trendi hindamiseks
Kaitsesoovitus
elupaiga kvaliteedi tõstmine (taastamine); Ohuteguri likvideerimine
Hindaja: Ülle Kukk, 04.04.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Kaitsealuste ja Eesti ohustatud liikide punase nimestiku liikide (kategooriad CR ja EN) levikukaarte ei näidata.


Liigikirjeldused
  1. Malle Leht, 23.10.2013 Vaata
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. V. Kuusk, L. Tabaka, R. Jankeviciene. 2003. Flora of the Baltic Countries.
  2. Arne Ader, Ülle Kukk, Mart Külvik. 1995. Piirissaare kaitseala botaaniline ja ornitoloogiline inventuur.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAM0004499 (Määraja: Hugo Salasoo); TAM0004498 (Määraja: K. Liebvald); TAM0004500 (Määraja: K. Liebvald); TU251085 (Määraja: Kaili Orav); TU251089 (Määraja: Kaili Orav); TU251090 (Määraja: Kaili Orav); TU251093 (Määraja: Kaili Orav); TU251097 (Määraja: Kaili Orav); TU251083 (Määraja: Kaili Orav); TU251087 (Määraja: Kaili Orav); TU251095 (Määraja: Kaili Orav); TU251086 (Määraja: K. Eichwald (Karl Eichwald)); TU251091 (Määraja: Kaili Orav); TU251092 (Määraja: Kaili Orav); TU251099 (Määraja: Kaili Orav); TU251101 (Määraja: Kaili Orav); TU251102 (Määraja: Kaili Orav); TU251103 (Määraja: Kaili Orav); TU251084 (Määraja: L. Pihlapuu (Laura Pihlapuu)); TU251088 (Määraja: K. Eichvald)
(ära on toodud 20 esimest 52-st)
Liigi vaatlused
19.08.2018 Jõgeva mk, Mustvee vald. Vaatleja(d): Vello Keppart
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris