Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Dicranum majus Sm.

suur kaksikhammas (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Dicranum majus Turner, 1804
Dicranum majus var. orthophyllum A. Braun ex Milde
Dicranum majus var. subundulatum Warnst.
Asend eluslooduse süsteemis
     riik Viridiplantae
        alamriik Viridiplantae sbk Incertae sedis
           hõimk. Bryophyta; lehtsammaltaimed
                       klass Bryopsida; lehtsamblad
                                selts Dicranales
                                         suguk. Dicranaceae
                                                     perek. Dicranum
                                                           liik Dicranum majus; suur kaksikhammas
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohuväline (LC)
Hindaja: Mare Leis, 27.05.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Mare Leis. 2006. Otepää looduspargi lõunaosa brüoloogiline inventuur. Lepingulise töö aruanne.
  2. Mare Leis, E. Roosaluste. 2007. Koonga vallas kavandatava dolomiidikarjääri ja ümbritseva mõjuala botaaniline inventuur.
  3. Leiti Kannukene. 1998. Sarve maastikukaitseala samblad. Lepingulise töö aruanne (Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala Hiiumaa osakond).
  4. Mare Leis. 1993. Pilk Ruhnu samblamaailma.
  5. N. Malta. 1930. Übersicht der Moosflora des Ostbaltischen Gabites II. Laubmoose (Andreaeales et Bryales).
(ära on toodud 5 esimest 70-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU152457 (Määraja: Kai Vellak); TU152607 (Määraja: Nele Ingerpuu); TAA(M)2-1-524 (Määraja: Kai Vellak); TAA(M)2-1-304 (Määraja: Mare Leis); TU152055 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU152054 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TU151376 (Määraja: B. Saarson (Bernhard Saarson)); TU151471 (Määraja: T. Lippmaa (Theodor Lippmaa)); TAM0007051 (Määraja: L. Kannukene); TU167252 (Määraja: Kai Vellak); TAM0007655 (Määraja: L. Kannukene); TAM0007714 (Määraja: L. Kannukene); TAM0007702 (Määraja: L. Kannukene); TAM0007807 (Määraja: L. Kannukene); TAM0008775 (Määraja: Loore Ehrlich); TAM0008876 (Määraja: B. Saarson (Bernhard Saarson)); TAM0008877 (Määraja: N. Malta); TAM0008871 (Määraja: Leiti Kannukene); TAM0008881 (Määraja: Leiti Kannukene); TAM0008872 (Määraja: Leiti Kannukene)
(ära on toodud 20 esimest 177-st)
Liigi vaatlused
12.07.2019 Harju mk, Lääne-Harju vald, Lohusalu küla. VEP, künkanõlv ja selle ümbrus, loomaurud ka läheduses.. Vaatleja(d): Tiiu Kupper
28.05.2017 Pärnu mk, Põhja-Pärnumaa vald, Viluvere küla. Viluvere VEP nr 111025 (II käidud koht). Mets.. Vaatleja(d): Tiiu Kupper
28.05.2017 Pärnu mk, Põhja-Pärnumaa vald, Pööravere küla. VEP. Bazzania leiukoha ümbruse metsas (selle päeva III käidud koht).. Vaatleja(d): Tiiu Kupper
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris