Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar, 1955

lilla mütsnarmik (est), violett-kampernarmik (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Hydnum violascens Alb. & Schwein., 1805
Sarcodon violascens (Alb. & Schwein.) Quél., 1883
Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:293624)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Basidiomycota; kandseened
              alamhõimk. Agaricomycotina
                       klass Agaricomycetes
                          alamklass Agaricomycetes sbc Incertae sedis
                                selts Thelephorales; lehternahkiselaadsed
                                         suguk. Bankeraceae
                                                     perek. Bankera; mütsnarmik, kampernarmik
                                                           liik Bankera violascens; violett-kampernarmik

III kategooria kaitsealune liik

EV Keskkonnaministri määrus nr. 51 (RTL 2004, 69, 1134)
III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohustatud (EN)
Ohutegurid
Metsade vanuse muutumine: vanade metsade ja suurte puude kadumine; Lageraied; Korjamine, noppimine, kogumine (kollektsioneerimine), ümberistutamine
Potentsiaalsed ohutegurid
Metsamajanduslik tegevus; Metsade vanuse muutumine: vanade metsade ja suurte puude kadumine; Lageraied
Sobivad elupaigad
Leesikaloo kasvukohatüüp; Kastikuloo kasvukohatüüp
Hindaja: Erast Parmasto, 22.04.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Kaitsealuste ja Eesti ohustatud liikide punase nimestiku liikide (kategooriad CR ja EN) levikukaarte ei näidata.
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Leili Järva, Kuulo Kalamees, Bellis Kullman, Erast Parmasto, Ain Raitviir, Irja Saar, Mall Vaasma. 1999. Distribution maps of Estonian fungi. Eesti seente levikuatlas 2. Protected species and species of the Estonian Red Data Book. Kaitsealused ja Eesti Punase raamatu liigid.
  2. Leili Järva, Erast Parmasto. 1980. Eesti seente koondnimestik.
  3. Leili Järva, Ilmi Parmasto, Mall Vaasma. 1998. Eesti seente koondnimestik. 1. täiendusköide (1975-1990).
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU106277 (Määraja: Urmas Kõljalg); TAAM001968 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM130765 (Määraja: H. Kelder); TAAM181146 (Määraja: Ilmi Parmasto); TU109293; TU120352 (Määraja: Vello Liiv); TU120462 (Määraja: Vello Liiv)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused
12.09.2006 Saare mk. Vaatleja(d): Erast Parmasto
23.09.2005 Saare mk, Kaarma vald. Vaatleja(d): Erast Parmasto
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused
UDB003281|UK697
UK697 LSU
UDB018728|UK389
UDB024750|120352
UDB032015|120462

eElurikkus Twitteris