Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm

limatünnik (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:120549)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Ascomycota; kottseened
              alamhõimk. Pezizomycotina
                       klass Pezizomycetes; liudseened
                          alamklass Pezizomycetidae
                                selts Pezizales; liudikulaadsed
                                         suguk. Sarcosomataceae; limatünnikulised
                                                     perek. Sarcosoma
                                                           liik Sarcosoma globosum; limatünnik

I kategooria kaitsealune liik

EV Valitsuse määrus nr. 195 (RTI 2004, 44, 313)
I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohualdis (VU)
Ohutegurid
Metsahooldustööd; Lageraied
Potentsiaalsed ohutegurid
Metsahooldustööd; Lageraied
Sobivad elupaigad
Arumetsad
Arvukuse trend
Arvukus suureneb
Kaitsesoovitus
Ohuteguri likvideerimine
Hindaja: Bellis Kullman, 28.04.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Kaitsealuste ja Eesti ohustatud liikide punase nimestiku liikide (kategooriad CR ja EN) levikukaarte ei näidata.
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Kuulo Kalamees, Irja Saar. 2006. Mycobiota of the Naissaar Nature Park (Estonia).
  2. Anders Dahlberg, Hjalmar Croneborg. 2006. The 33 threatened fungi in Europe.
  3. Ain Raitviir. 1986. Käsnliudik.
  4. Kuulo Kalamees, Vello Liiv. 2005. 400 Eesti seent.
  5. Leili Järva, Ilmi Parmasto, Mall Vaasma. 1998. Eesti seente koondnimestik. 1. täiendusköide (1975-1990).
(ära on toodud 5 esimest 13-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU101297 (Määraja: Irja Saar); TAAM158502 (Määraja: Ilmi Parmasto); TAAM185873 (Määraja: Irja Saar); TAAM177778 (Määraja: Kuulo Kalamees); TAAM072059 (Määrajad: K. Kalamees jt.); TAAM157999 (Määraja: U. Kalamees); TAAM179002 (Määraja: Ain Raitviir); TAAM071571 (Määrajad: K. Kalamees jt.); TAAM157998; TAAM080909 (Määraja: K. Kalamees); TU101451 (Määraja: Irja Saar); TAAM072155 (Määrajad: K. Kalamees jt.); TAAM193548 (Määraja: L. Pihlapuu (Laura Pihlapuu)); TAAM199411 (Määrajad: K. Kalamees jt.); TAAM199418 (Määraja: A. Vaga (August Vaga)); TAAM199416 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM199419 (Määraja: K. Ilmet); TAAM176170 (Määraja: K. Kalamees); TAAM072109 (Määraja: K. Kalamees); TAAM003009 (Määraja: Erast Parmasto)
(ära on toodud 20 esimest 44-st)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused
31.03.2019 11:29-12:25 Harju mk, Kuusalu vald. Vaatleja(d): Veiko Kastanje
26.03.2019 Tartu mk, Peipsiääre vald. Vaatleja(d): Jaan Liira
06.05.2018 -12:06 Lääne-Viru mk, Vinni vald. Vaatleja(d): Urmas Ojango
02.05.2018 -14:37 Lääne-Viru mk, Vinni vald. Vaatleja(d): Urmas Ojango
16.04.2018 16:19 Viljandi mk, Viljandi vald. Vaatleja(d): Anu Kivi
09.05.2017 Tartu mk, Nõo vald. Vaatleja(d): Piret Lõhmus
12.03.2017 12:30-13:30 Põlva mk, Mooste vald. Vaatleja(d): Maarika Eelmäe
04.05.2016 17:30 Tartu mk, Haaslava vald. Vaatleja(d): Tõnu Raitviir jt.
10.04.2016 -11.04.2016 Valga mk, Helme vald. Vaatleja(d): Anna Baklan
01.04.2016 -02.04.2016 Põlva mk, Kõlleste vald. Vaatleja(d): Anna Baklan
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused
UDB015766|IS572
UDB022813|117079
UDB024094|117106
UTF99-105|UDB028490

eElurikkus Twitteris