Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Rhodotus palmatus (Bull.) Maire, 1926

roosa võrkheinik (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:200961)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Basidiomycota; kandseened
              alamhõimk. Agaricomycotina
                       klass Agaricomycetes
                          alamklass Agaricomycetidae
                                selts Agaricales; šampinjonilaadsed
                                         suguk. Physalacriaceae
                                                     perek. Rhodotus; võrkheinik
                                                           liik Rhodotus palmatus; roosa võrkheinik

I kategooria kaitsealune liik

EV Valitsuse määrus nr. 195 (RTI 2004, 44, 313)
I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohustatud (EN)
Ohutegurid
Puuliikide osakaalu muutmine metsades; Lageraied
Potentsiaalsed ohutegurid
Puuliikide osakaalu muutmine metsades; Lageraied
Sobivad elupaigad
Salumetsade tüübirühm
Arvukuse trend
Arvukus stabiilne
Kaitsesoovitus
Ohuteguri likvideerimine
Hindaja: Kuulo Kalamees, 08.05.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Kaitsealuste ja Eesti ohustatud liikide punase nimestiku liikide (kategooriad CR ja EN) levikukaarte ei näidata.
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Leili Järva, Kuulo Kalamees, Bellis Kullman, Erast Parmasto, Ain Raitviir, Irja Saar, Mall Vaasma. 1999. Distribution maps of Estonian fungi. Eesti seente levikuatlas 2. Protected species and species of the Estonian Red Data Book. Kaitsealused ja Eesti Punase raamatu liigid.
  2. Shelley Evans, Geoffrey Kibby. 2006. Looduse taskuraamat. Seened. Tõlkinud Katrin Jürgens.
  3. Erast Parmasto. 2007. Eesti kaitstud seened.
  4. Gerrit J. Keizer. 2006. Seente entsüklopeedia.
  5. Indrek Sell. 2010. [Seened].
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU101127 (Määraja: Irja Saar); TAAM181167 (Määraja: Ilmi Parmasto); TAAM171696 (Määraja: Mall Vaasma); TAAM142998 (Määraja: Mall Vaasma); TAAM128582 (Määraja: Anu Kollom); TU101443 (Määraja: Irja Saar); TAAM183411 (Määraja: Mall Vaasma); TAAM183354 (Määraja: Ilkka Kytövuori); TAAM204057 (Määrajad: Kuulo Kalamees jt.); TAAM201001 (Määraja: Indrek Sell); TU102966 (Määraja: Irja Saar); TU111126 (Määraja: Indrek Sell); TU111128 (Määraja: Indrek Sell); TU111609 (Määraja: Indrek Sell)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused
26.08.1989 Viljandi mk. Vaatleja(d): Ilkka Kytövuori
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused
UDB011387|IS83
UDB011641|IS524
UDB034739|353

eElurikkus Twitteris