Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Postia leucomallella (Murrill) Jülich, 1982

karune tümak (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Oligoporus leucomallellus (Murrill) Gilb. & Ryvarden, 1985
Tyromyces gloeocystidiatus Kotl. & Pouzar, 1963
Tyromyces leucomallellus Murrill, 1940
Tyromyces trabeus (s. Bourdot & Galzin) Parmasto
Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:110921)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Basidiomycota; kandseened
              alamhõimk. Agaricomycotina
                       klass Agaricomycetes
                          alamklass Agaricomycetes sbc Incertae sedis
                                selts Polyporales; torikulaadsed
                                         suguk. Fomitopsidaceae
                                                     perek. Postia
                                                           liik Postia leucomallella; karune tümak

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Erast Parmasto, Ilmi Parmasto. 1997. Lignicolous Aphyllophorales of old and primeval forests in Estonia. 1. The forests of northern Central Estonia. With a preliminary list of indicator species.
  2. Leili Järva, Ilmi Parmasto, Mall Vaasma. 1998. Eesti seente koondnimestik. 1. täiendusköide (1975-1990).
  3. Tuomo Niemelä. 2008. Torikseened Soomes ja Eestis.
  4. Erast Parmasto, Kuulo Kalamees, Uno Kalmeti, Ilmi Parmasto, Ain Raitviir, Mall Vaasma. 2004. Järvselja kaitsealuse põlismetsa seenestik.
  5. Erast Parmasto. 2004. Distribution maps of Estonian fungi. Eesti seente levikuatlas. 3. Pore fungi. Torikseened.
(ära on toodud 5 esimest 6-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAAM189486 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM196057 (Määrajad: Indrek Sell jt.); TAAM181457 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM162777 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM169236 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM172304 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM180043 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM181002 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM181081 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM153777 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM166987 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM174121 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM174123; TAAM184977 (Määraja: T. Niemelä); TAAM184989 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM185831 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164704; TAAM165378 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM180659 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM169114 (Määraja: Erast Parmasto)
(ära on toodud 20 esimest 182-st)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused
KC595943
UDB023111|KR600
UDB023036|AL2431
UDB024138|117126
UDB032211|105658
UDB033334|KR 982
UDB033407|KR 1525
UDB033523|KR 1571
UDB038347|114093

eElurikkus Twitteris