Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Tyromyces lacteus (Fr.) Murrill, 1907

Sünonüümid:
Leptoporus lacteus (Fr.) Pat., 1903
Oligoporus lacteus (Fr.) Gilb. & Ryvarden, 1985
Polyporus lacteus Fr., 1821
Postia lactea (Fr.) P. Karst., 1881
Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:355910)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Basidiomycota; kandseened
              alamhõimk. Agaricomycotina
                       klass Agaricomycetes
                          alamklass Agaricomycetes sbc Incertae sedis
                                selts Polyporales; torikulaadsed
                                         suguk. Fomitopsidaceae
                                                     perek. Tyromyces; konttümak, ebatümak
                                                           liik Tyromyces lacteus

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Erast Parmasto, Kuulo Kalamees, Uno Kalmeti, Ilmi Parmasto, Ain Raitviir, Mall Vaasma. 2004. Järvselja kaitsealuse põlismetsa seenestik.
  2. Tuomo Niemelä. 2008. Torikseened Soomes ja Eestis.
  3. Irja Saar, Asko Lõhmus, Erast Parmasto. 2007. Mycobiota of the Poruni old-growth forest (Estonia, Puhatu Nature Reserve).
  4. Erast Parmasto. 2004. Distribution maps of Estonian fungi. Eesti seente levikuatlas. 3. Pore fungi. Torikseened.
  5. Erast Parmasto, Ilmi Parmasto. 2006. Fungi of Ruhnu Island (Estonia).
(ära on toodud 5 esimest 6-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU101152 (Määraja: Erast Parmasto); EAA13617; TAAM166840 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM169418 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM174320 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM181044 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164873 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164939 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM154098 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM172331 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM172373 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM169361; TU122746 (Määraja: Kadri Runnel); TU122764 (Määraja: Kadri Runnel); TU121096 (Määraja: Kadri Runnel); TU121264 (Määraja: Kadri Runnel); TU121359 (Määraja: Kadri Runnel); TU122047 (Määraja: Kadri Runnel); TU122297 (Määraja: Kadri Runnel); TU122386 (Määraja: Kadri Runnel)
(ära on toodud 20 esimest 51-st)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris