Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Postia hibernica (Berk. & Broome) Jülich, 1982

sügistümak (est)
Sünonüümid:
Oligoporus hibernicus (Berk. & Broome) Gilb. & Ryvarden, 1985
Tyromyces subsericeomollis (Romell) J. Erikss., 1958
Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:110918)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Basidiomycota; kandseened
              alamhõimk. Agaricomycotina
                       klass Agaricomycetes
                          alamklass Agaricomycetes sbc Incertae sedis
                                selts Polyporales; torikulaadsed
                                         suguk. Fomitopsidaceae
                                                     perek. Postia
                                                           liik Postia hibernica; sügistümak

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Tuomo Niemelä. 2008. Torikseened Soomes ja Eestis.
  2. Erast Parmasto, Ilmi Parmasto. 2006. Fungi of Ruhnu Island (Estonia).
  3. Erast Parmasto. 2004. Distribution maps of Estonian fungi. Eesti seente levikuatlas. 3. Pore fungi. Torikseened.
  4. Leili Järva, Erast Parmasto. 1980. Eesti seente koondnimestik.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAAM162952 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM166887; TAAM166959 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM167115; TAAM162875 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM167911 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM174223 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM167278 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM180296 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164810 (Määraja: Erast Parmasto); TU122822 (Määraja: Kadri Runnel); TU129256 (Määraja: Kadri Runnel); TU129248 (Määraja: Kadri Runnel); TAAM192607 (Määraja: Erast Parmasto); TU130543 (Määraja: Kadri Runnel)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused
UDB023100|KR571
UDB023015|AL2367
UDB023108|KR591

eElurikkus Twitteris