Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Physoderma gerhardtii J. Schröt., 1886

Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:199526)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Blastocladiomyceta
           hõimk. Blastocladiomycota
              alamhõimk. Blastocladiomycotina
                       klass Blastocladiomycetes; jõnksviburseened
                          alamklass Blastocladiomycetes sbc Incertae sedis
                                selts Blastocladiales; jõnksviburseenelaadsed
                                         suguk. Physodermataceae
                                                     perek. Physoderma; kärnviburseen
                                                           liik Physoderma gerhardtii

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Koordinaatidega sisestused puuduvad, kaarti ei näidata.
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta

Praeguse seisuga selle liigiga seotud kirjandusallikate kohta LM andmebaasis info puudub.

Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris