Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau, 1912

kahtlane rosettsamblik (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Physcia teretiuscula (Ach.) Lynge, 1916
Physcia intermedia Vain.
Physcia intermedia var. stellata Lynge
Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:411613)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Ascomycota; kottseened
              alamhõimk. Pezizomycotina
                       klass Lecanoromycetes
                          alamklass Lecanoromycetidae
                                selts Caliciales
                                         suguk. Physciaceae
                                                     perek. Physcia; rosettsamblik
                                                           liik Physcia dubia; kahtlane rosettsamblik
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohuväline (LC)
Hindaja: TÜ lihhenoloogid, 15.05.2004

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Liis Marmor, Tiina Randlane. 2007. Effects of road traffic on bark pH and epiphytic lichens in Tallinn.
  2. Ave Suija. 1998. Lecideoid lichens from Estonia - an annotated checklist.
  3. Ave Suija. 1998. Lecideoid lichens from Estonia - an annotated checklist.
  4. Eva Nilson, Taimi Piin. 1998. Lichens of the islets fo Kolga bay (Gulf of Finland, Estonia).I. Distribution and frequency of epiphytic lichen species.
  5. Eva Nilson, Taimi Piin. 1998. Lichens of the islets fo Kolga bay (Gulf of Finland, Estonia).I. Distribution and frequency of epiphytic lichen species.
(ära on toodud 5 esimest 23-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU33265a (Määraja: Ave Suija); TU34973 (Määraja: Roland Moberg); TU34981 (Määraja: Hans Trass); TU34982 (Määraja: Hans Trass); TU34987 (Määraja: unknown); TU34988 (Määraja: unknown); TU34997 (Määraja: Hilja Lippmaa); TU35000 (Määraja: Tiina Randlane); TU35005a (Määraja: Roland Moberg); TU35012 (Määraja: Tiina Randlane); TU35016 (Määrajad: Tiina Randlane jt.); TU35018b (Määraja: Tiina Randlane); TU35030 (Määraja: Roland Moberg); TU35033 (Määraja: Hans Trass); TU35035 (Määraja: Hans Trass); TU35037 (Määraja: Jüri Ruubel); TU35038 (Määraja: H. Männik); TU35044 (Määraja: unknown); TU35051 (Määraja: Enel Jaanits); TU35052 (Määraja: Piret Lõhmus)
(ära on toodud 20 esimest 126-st)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused
31.05.2015 Pärnu mk, Kihnu vald, Kihnu saar. Vaatleja(d): Ave Suija
30.05.2015 Pärnu mk, Kihnu vald, Kihnu saar, saare lõunatipp, tuletorni ümbrus. Vaatleja(d): Ave Suija
31.05.2014 Harju mk, Viimsi vald, Idaotsa küla. Vaatleja(d): Ave Suija
31.05.2014 Harju mk, Viimsi vald, Idaotsa küla. Vaatleja(d): Ave Suija
31.05.2014 Harju mk, Viimsi vald, Idaotsa küla. Vaatleja(d): Ave Suija
19.06.2013 Ida-Viru mk, Kohtla vald. Vaatleja(d): Jaan Liira
19.06.2013 Ida-Viru mk, Jõhvi vald. Vaatleja(d): Jaan Liira
19.05.2009 Lääne-Viru mk, Haljala vald. Vaatleja(d): Veljo Runnel
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
(ära on toodud 20 esimest 29-st)
Vaata kõiki selle liigi vaatlusi andmebaasis
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris