Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Lachnellula resinaria (Cooke & W. Phillips) Rehm, 1893

Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:119430)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Ascomycota; kottseened
              alamhõimk. Pezizomycotina
                       klass Leotiomycetes; hüüvikseened
                          alamklass Leotiomycetidae
                                selts Helotiales; tiksikulaadsed
                                         suguk. Hyaloscyphaceae; harjastiksikulised
                                                     perek. Lachnellula
                                                           liik Lachnellula resinaria

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Leili Järva, Ilmi Parmasto, Mall Vaasma. 1998. Eesti seente koondnimestik. 1. täiendusköide (1975-1990).
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAAM165478 (Määraja: Kadri Leenurm); TAAM165624 (Määrajad: Ain Raitviir jt.); TAAM165508 (Määraja: Ain Raitviir)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused
UDB003052|KL3

eElurikkus Twitteris