Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss., 1958

Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:298787)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Basidiomycota; kandseened
              alamhõimk. Agaricomycotina
                       klass Agaricomycetes
                          alamklass Agaricomycetes sbc Incertae sedis
                                selts Hymenochaetales; taelikulaadsed
                                         suguk. Schizoporaceae
                                                     perek. Hyphodontia; näsanahkis
                                                           liik Hyphodontia aspera

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Erast Parmasto, Ilmi Parmasto. 2006. Fungi of Ruhnu Island (Estonia).
  2. Erast Parmasto, Ilmi Parmasto. 1997. Lignicolous Aphyllophorales of old and primeval forests in Estonia. 1. The forests of northern Central Estonia. With a preliminary list of indicator species.
  3. Erast Parmasto, Kuulo Kalamees, Uno Kalmeti, Ilmi Parmasto, Ain Raitviir, Mall Vaasma. 2004. Järvselja kaitsealuse põlismetsa seenestik.
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAAM189492 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM196199 (Määraja: Heikki Kotiranta); TAAM189501 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM189488 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164775; TAAM166514 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM154396 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM184769; TAAM180348 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM174029 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164644; TAAM164653; TAAM154510 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM154520; TAAM154598 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM167992 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM174097 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM174242 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM180749 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM153656
(ära on toodud 20 esimest 57-st)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris