Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk, 1957

Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Kneiffia setigera (Fr.) Fr., 1838
Odontia setigera (Fr.) L.W. Mill., 1934
Hyphoderma subtestaceum (Litsch.) Donk, 1957
Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:298779)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Basidiomycota; kandseened
              alamhõimk. Agaricomycotina
                       klass Agaricomycetes
                          alamklass Agaricomycetes sbc Incertae sedis
                                selts Polyporales; torikulaadsed
                                         suguk. Hyphodermataceae
                                                     perek. Hyphoderma
                                                           liik Hyphoderma setigerum

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Erast Parmasto, Kuulo Kalamees, Uno Kalmeti, Ilmi Parmasto, Ain Raitviir, Mall Vaasma. 2004. Järvselja kaitsealuse põlismetsa seenestik.
  2. Leili Järva, Erast Parmasto. 1980. Eesti seente koondnimestik.
  3. Erast Parmasto, Ilmi Parmasto. 1997. Lignicolous Aphyllophorales of old and primeval forests in Estonia. 1. The forests of northern Central Estonia. With a preliminary list of indicator species.
  4. Erast Parmasto, Ilmi Parmasto. 2006. Fungi of Ruhnu Island (Estonia).
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TU100963 (Määraja: Leif Ryvarden); TAAM189445 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM189496 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM154430 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM153821 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM166510 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164407 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM166391 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM180237; TAAM180465 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM180617 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM154574 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM167631 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM167138 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM180464 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM162278 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164588 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM166467 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM164823 (Määraja: Erast Parmasto); TAAM174100 (Määraja: Erast Parmasto)
(ära on toodud 20 esimest 54-st)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused
27.04.2014 Valga mk, Otepää vald. Vaatleja(d): A. V. Ordynets (Alexander Ordynets)
21.09.2000 Saare mk, Lümanda vald, Viidumäe Nature Reserve. Vaatleja(d): Erast Parmasto
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused
UDB016410|115556

eElurikkus Twitteris