Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Cortinarius hinnuleus Fr., 1838

vastik vöödik (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Sünonüümid:
Telamonia hinnulea (Fr.) Ricken
Asend eluslooduse süsteemis

NB! Liiginimi on kontrollitud Index Fungorum andmebaasis (GUID: urn:lsid:indexfungorum.org:names:372708)

     riik Fungi; Seened
        alamriik Dikarya
           hõimk. Basidiomycota; kandseened
              alamhõimk. Agaricomycotina
                       klass Agaricomycetes
                          alamklass Agaricomycetidae
                                selts Agaricales; šampinjonilaadsed
                                         suguk. Cortinariaceae; vöödikulised
                                                     perek. Cortinarius; vöödik
                                                           liik Cortinarius hinnuleus; vastik vöödik

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Leili Järva, Erast Parmasto. 1980. Eesti seente koondnimestik.
  2. Irja Saar, Asko Lõhmus, Erast Parmasto. 2007. Mycobiota of the Poruni old-growth forest (Estonia, Puhatu Nature Reserve).
  3. G. Shtshukin. 1992. New species of Cortinarius found in Estonia.
  4. Leili Järva, Ilmi Parmasto, Mall Vaasma. 1998. Eesti seente koondnimestik. 1. täiendusköide (1975-1990).
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAAM172928 (Määraja: I. Kytövuori (Ilkka Kytövuori)); TAAM128634 (Määraja: Tuula Niskanen); TAAM128636 (Määraja: Tuula Niskanen); TAAM128632 (Määraja: Tuula Niskanen); TAAM128779 (Määraja: Anu Kollom); TAAM128820 (Määraja: Anu Kollom); TU118209 (Määraja: Vello Liiv); TU105202 (Määraja: Anu Kollom); TU105466 (Määraja: Anu Kollom)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti seenekogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused
UDB015383|118209
UDB015891|AK57
UDB020294|AK482

eElurikkus Twitteris