Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Vespa crabro Linnaeus, 1758

vapsik (est)
Pildigalerii (ava pildiotsing)

Asend eluslooduse süsteemis
     riik Metazoa; loomad
        alamriik Bilateria; kahekülgsed
           hõimk. Arthropoda; lülijalgsed
              alamhõimk. Hexapoda; kuuejalgsed
                       klass Insecta; putukad
                                selts Hymenoptera; kiletiivalised
                                      ülemsuguk. Vespoidea; herilaselaadsed
                                         suguk. Vespidae; voltherilased
                                            alamsuguk. Vespinae; ühisherilased
                                                     perek. Vespa; vapsik
                                                           liik Vespa crabro; vapsik
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Ohuväline (LC)
Potentsiaalsed ohutegurid
Muud põhjused (kliimamuutused, introdutseerimine, ristumine, muutused väljaspool Eestit jne
Sobivad elupaigad
Metsataimkond; Kultuur- ja ruderaaltaimkond
Arvukuse trend
Puuduvad andmed arvukuse trendi hindamiseks
Hindaja: Jaan Luig, M.Martin, 01.06.2008

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet


Liigikirjeldused
  1. Gert Sooväli, 12.05.2012 Vaata
  2. Villu Soon, 02.06.2013 Vaata
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Michael Chinery. 2005. Euroopa putukad (tõlkinud ja Eesti oludele kohandanud Tiit Teder ja Toomas Tammaru).
  2. Jaan Luig, Tõnu Talvi. 1993. Faunistilisi andmeid Ruhnu saare putukatest (Insecta).
  3. Kalle Remm. 1983. Eesti ühisherilased (Hymenoptera, Vespidae).
Eksemplarid teaduslikes kogudes
TUZ240433 (Määraja: J. Luig); TUZ240434 (Määraja: J. Luig); TUZ240435 (Määraja: J. Luig); TUZ240432 (Määraja: J. Luig); TUZ270001 (Määraja: Villu Soon); TUZ270002 (Määraja: Villu Soon); TUZ091814 (Määraja: Villu Soon); TUZ091911 (Määraja: Villu Soon); TUZ091815 (Määraja: Villu Soon); TUZ092026 (Määraja: J. Luig); TUZ092032 (Määraja: J. Luig); TUZ092029 (Määraja: J. Luig); TUZ092035 (Määraja: Ü. Hanson); TUZ092027 (Määraja: J. Luig); TUZ092028 (Määraja: J. Luig); TUZ092030 (Määraja: J. Luig); TUZ092031 (Määraja: J. Luig); TUZ092038 (Määraja: J. Luig); TUZ092034 (Määraja: J. Luig); TUZ092037 (Määraja: J. Luig)
(ära on toodud 20 esimest 219-st)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti loomakogude rahvuslikus andmebaasis
Liigi vaatlused
19.05.2019 Tartu mk, Tartu linn, Tartu linn. Vaatleja(d): Villu Soon
18.05.2019 12:48 Valga mk, Põru. Vaatleja(d): Villu Soon
17.05.2019 12:46 Valga mk. Vaatleja(d): Villu Soon
17.05.2019 11:59 Valga mk, Kolli. Vaatleja(d): Villu Soon
20.10.2018 09:56 Tartu mk, Luunja vald, Sirgumetsa küla. Vaatleja(d): Veljo Runnel
21.09.2018 12:00 Pärnu mk, Häädemeeste vald, Urissaare küla. Vaatleja(d): Agu Leivits
16.09.2018 Jõgeva mk, Jõgeva vald, Jõgeva alevik. Vaatleja(d): Mirjam Võsaste
08.09.2018 16:56 Põlva mk, Värska, Põlva maakond, Värska, 18178 Värska-Ulitina tee T3. Vaatleja(d): Villu Soon
08.09.2018 13:55 Põlva mk, Ulitina, Põlva maakond, Ulitina. Vaatleja(d): Villu Soon
08.09.2018 12:31 Põlva mk, Lobotka, Põlva maakond, Lobotka, Kinguotsa. Vaatleja(d): Villu Soon
02.09.2018 11:53 Jõgeva mk, Pedassaare, Jõgeva maakond, Pedassaare. Vaatleja(d): Villu Soon
24.08.2018 15:13 Viljandi mk, Sandra, Viljandi maakond, Sandra. Vaatleja(d): Villu Soon
24.08.2018 14:05 Viljandi mk, Sandra, Viljandi maakond, Sandra. Vaatleja(d): Villu Soon
24.08.2018 11:26 Viljandi mk, Metsküla, Viljandi maakond, Metsküla, Soomaa metskond 7. Vaatleja(d): Villu Soon
18.08.2018 13:14 Tartu mk, Alaküla, Tartu maakond, Alaküla, Kastre metskonna maatükk M-37A. Vaatleja(d): Villu Soon
10.08.2018 13:54 Harju mk, Pillapalu, Harju maakond, Pillapalu. Vaatleja(d): Villu Soon
02.08.2018 18:59 Tartu mk, Luunja, Tartu maakond, Luunja. Vaatleja(d): Villu Soon
02.08.2018 08:58 Tartu mk, Tartu linn, Tartu maakond, Tartu. Vaatleja(d): Villu Soon
01.08.2018 Harju mk, Saku vald, Saue küla. Vaatleja(d): Peeter Tarlap
19.07.2018 14:27 Valga mk, Ala, Valga maakond, Ala. Vaatleja(d): Villu Soon
(ära on toodud 20 esimest 65-st)
Vaata kõiki selle liigi vaatlusi andmebaasis
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris