Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Vanellus leucurus (Lichtenstein, 1823)

valgesaba-kiivitaja (est), White-tailed Lapwing (eng), Sumpvipe (nor), Suohyyppä (fin), Sumpvibe (dan), Sumpvipa (swe), Baltauodegė pempė (lit)
Sünonüümid:
Chettusia leucura (Lichtenstein, 1823)
Asend eluslooduse süsteemis
     riik Metazoa; loomad
        alamriik Bilateria; kahekülgsed
           hõimk. Craniata
              alamhõimk. Vertebrata; selgroogsed
                       klass Aves; linnud
                                selts Charadriiformes; kurvitsalised
                                         suguk. Charadriidae; tülllased
                                                     perek. Vanellus; kiivitaja
                                                           liik Vanellus leucurus; valgesaba-kiivitaja
Eesti ohustatud liikide punase nimestiku andmed  Info?
Kategooria (2008)
Mittehinnatav (NA)
Hindaja: Eesti Ornitoloogiaühing (Vilju Lilleleht, Jaanus Elts, Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Agu Leivits, Leho Luigujõe, Asko Lõhmus, Eve Mägi, Rein Nellis, Margus Ots, Ülo Väli),

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Eksemplar kogus Liigi vaatlus Kirjandusviide andmebaasis Keskkonnaproovidest pärinevad geenijärjestused
* Iga esinemise tüübi kohta kuvatakse vaid 200 viimati sisestatud kirjet
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
  1. Margus Ots, Uku Paal. 2004. Linnuharuldused Eestis 2001.-2002.a. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 4.
  2. Jaanus Elts, Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Agu Leivits, Vilju Lilleleht, Leho Luigujõe, Eve Mägi, Rein Nellis, Renno Nellis, Margus Ots. 2009. Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2003-2008.Status and numbers of Estonian birds, 2003-2008..
  3. Margus Ots, Uku Paal. 2011. Uued linnuliigid Eestis 1991-2010. New bird species in Estonia 1991-2010..
  4. Jaanus Elts, Aivar Leito, Agu Leivits, Leho Luigujõe, Eve Mägi, Rein Nellis, Renno Nellis, Margus Ots, Hannes Pehlak. 2013. Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008-2012..
  5. Jaanus Elts, Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Vilju Lilleleht, Leho Luigujõe, Asko Lõhmus, Eve Mägi, Margus Ots. 2003. Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 1998.-2002.a..
(ära on toodud 5 esimest 6-st)

Vaata kõiki selle liigi kirjanduse viiteid Eesti looduse uuringute varamus

Eksemplarid teaduslikes kogudes

Selle liigi eksemplare ei ole andmebaasi kantud.

Liigi vaatlused
19.06.2001 Pärnu mk, Tahkuranna vald, Võiste rannaniit. Vaatleja(d): Aivo Klein jt.
18.05.2001 Põlva mk, Räpina vald, Raigla polder. Vaatleja(d): Seppo Hjerppe jt.
18.05.2001 Põlva mk, Räpina vald, Raigla polder. Vaatleja(d): Seppo Hjerppe jt.
Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride ja eluskultuuride geenijärjestused

Selle liigi geenijärjestusi ei ole andmebaasi kantud.

eElurikkus Twitteris