Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Eesti looduse uuringute varamu

Varamu eesmärgiks on koondada Eesti loodusega seotud uuringud ühtsesse avalikku süsteemi, mis võimaldab kiiresti leida mingit kindlat liiki või piirkonda puudutavad trükised, raamatud, uuringud jms. Trükis avaldamata uuringutele, nagu näiteks Keskkonnaameti tellimisel tehtud aruanded ja ekspertiisid, on lisatud ka teksti fail. Viimased on piiratud ligipääsuga, näiteks uuringud, mis sisaldavad infot kaitsealuste liikide kohta. Ligipääsu saamiseks tuleb pöörduda aruande omaniku poole. Lisaks projekti käigus loodud uuringute andmebaasile tehakse siin kättesaadavaks ka teistesse andmekogudesse sisestatud uuringud.

Varamu veebiväljund valmis Eesti Looduseuurijate Seltsi eestvõttel Keskkonnaministeeriumi toel. Partnerina on varamu arendamisesse kaasatud ka Keskkonnaamet.


Eesti looduse uuringute varamu on ajutiselt kättesaadav vaid PlutoF veebi-tõõlaual.


eElurikkus Twitteris