Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Tänusõnad

Eesti Liikide Registri andmete autoriteks on Anneli Ehlvest, Kaupo Elberg, Mikk Heidemaa, Nele Ingerpuu, Aino Kalda, Leiti Kannukene, Eino Krall, Heljo Krall, Toomas Kukk, Tiiu Kupper, Olavi Kurina, Urmas Kõljalg, Mare Leis, Vilju Lilleleht, Jaan Luig, Mati Martin, Mart Meriste, Erast Parmasto, Marko Prous, Tiina Randlane, Andres Saag, Ado Seire, Ave Suija, Tarmo Timm, Uudo Timm, Ivar Veldre, Kai Vellak, Taavi Virro.

Eesti Liikide Registri andmemudeli ja veebipõhise väljundi loojad on Kessy Abarenkov, Aavo Kuslapuu ja Urmas Kõljalg. Andmemudeli ülesehitusel on lähtutud Richard Pyle'i Taxonomer mudelist (2004, Phyloinformatics 1: 1-54).

eElurikkus Twitteris