Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Eesti Liikide Register

Eesti Liikide Register on veebipõhine Eestist leitud liikide teaduslike ja eestikeelsete nimede andmebaas. Liikide teaduslikud nimed on ladinakeelsed, millele liitub liigi kirjeldanud teadlase nimi või selle lühend. Loomanimede puhul lisatakse teadlase nimele ka liigi kirjeldamise aasta.

Hetkel puuduvad andmebaasist mitmed organismirühmad. Seetõttu tuleb siin toodud leitud liikide arve kasutada ettevaatusega. Tõenäoliselt kasvab andmebaasis olevate liikide arv tunduvalt juba lähemal ajal.

Järk-järgult seotakse Eesti Liikide Registris olevad liiginimed teiste andmete ja andmebaasidega. Näiteks teadustöödega, mis kinnitavad vastava liigi esinemist ja levikut Eestis. Eesti loodusteaduslikes kogudes säilitatavate eksemplaride andmebaasidega jm.

Eesti Liikide Register on paljude loodusteadlaste ühisprojekt. Projektis osalejate nimed leiad tänusõnade lehelt.

eElurikkus Twitteris