Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

About dictionary

2008.a. alguses loodi Elurikkuse sõnastiku algatustoimkond koosseisus Kessy Abarenkov (veebitehnoloogiad), Aavo Kuslapuu (andmebaasindus), Urmas Kõljalg (toimetaja), Lauri Laanisto (ökoloogia), Erast Parmasto (fülogeneetika ja süstemaatika), Irja Saar (sekretär), Mart Viikmaa (geneetika), Kristjan Zobel (ökoloogia). Toimkonna eesmärgiks on algatada üldise elurikkuse sõnastiku loomine kasutades selleks relatsioonilist andmebaasi ja veebitehnoloogiaid. Sõnastiku terminid ja nende definitsioonid moodustavad antud veebilehel omaette andmebaasi ehkki relatsioonilise andmebaasi mudelis on sõnastiku tabelid seotud nn. täieliku elurikkuse andmebaasiga. Seetõttu kasutatakse sõnastiku termineid näiteks ka kirjanduse kirjete võtmesõnadena ja mujal kus termineid on vaja seostada mingi muu elurikkuse infoga.

Sõnastiku esimese versiooni geneetika terminite aluseks on M. Viikmaa "Klassikalise geneetika leksikon" (http://biomedicum.ut.ee/~martv/genolex.html) ja biogeograafia terminite aluseks L. Laanisto "Väike biogeograafia leksikon".


Tweets by eElurikkus