Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Tänusõnad

Sõnastiku koostajad tänavad Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskust FIBIR ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi rahalise toe ning andmebaasi ja veebikeskkonna loomise eest.

eElurikkus Twitteris