Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

Eesti loomakogude rahvuslik andmebaas

Loomakogude andmebaas koondab kollektsioonides Eesti Maaülikooli kogude osakonna putukate kollektsioon (IZBE), Eesti Loodusmuuseumi zooloogilised kogud (TAMZ) ja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kollektsioon (TUZ) talletatud eksemplaride andmeid ning selle valmimisel osalesid Eesti Maaülikooli, Eesti Loodusmuuseumi ja TartuÜlikooli töörühmad.

Eesti loomakogude rahvusliku andmebaasiga tutvumiseks palume külastada aadressil http://natarc.ut.ee asuvat veebilehte.


Eesti seenekogude rahvuslik andmebaas

Andmebaas koondab herbaariumides Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mükoloogia osakonna herbaarium (TAAM), Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna herbaarium (EAA) ja Tallinna Botaanikaaia herbaarium (TALL) talletatud eksemplaride andmeid ning selle valmimisel osalesid Eesti Maaülikooli, Tallinna Botaanikaaia ja Tartu Ülikooli töörühmad.

Eesti seenekogude rahvusliku andmebaasiga tutvumiseks palume külastada aadressil http://natarc.ut.ee asuvat veebilehte.


Eesti taimekogude rahvuslik andmebaas

Andmebaas koondab Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi botaanika- ja mükoloogiamuuseumi herbaariumis (TU), Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanika osakonna herbaariumis (TAA), Tallinna Botaanikaaia herbaariumis (TALL) ja Eesti Loodusmuuseumi herbaariumis (TAM) talletatud soontaimede, sammalde ja vetikataksonite eksemplaride andmeid. Selle valmimisel osalesid Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Botaanikaaia ja Eesti Loodusmuuseumi töörühmad.

Eesti taimekogude rahvusliku andmebaasiga tutvumiseks palume külastada aadressil http://natarc.ut.ee asuvat veebilehte.


Eesti mikroobikogude rahvuslik andmebaas

Andmebaas koondab kolm rahvusvaheliselt registreeritud mikroobide kogu: Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia instituudis asuv laboratoorsete ja keskkonnabakterite kollektsioon (CELMS), Tartu Ülikooli Mikrobioloogia instituudis asuv inimpäritolu mikroobide kollektsioon (HUMB) ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuses asuv reproduktiivtrakti mikroobide kollektsioon (CREP).

Eesti mikroobikogude rahvusliku andmebaasiga tutvumiseks palume külastada aadressil http://eemb.ut.ee asuvat veebilehte.


eElurikkus Twitteris