Nüüd avatud Eesti elurikkuse uus portaal!

National database of Estonian animal collections

Loomakogude andmebaas koondab kollektsioonides Eesti Maaülikooli kogude osakonna putukate kollektsioon (IZBE), Eesti Loodusmuuseumi zooloogilised kogud (TAMZ) ja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kollektsioon (TUZ) talletatud eksemplaride andmeid ning selle valmimisel osalesid Eesti Maaülikooli, Eesti Loodusmuuseumi ja TartuÜlikooli töörühmad.

Eesti loomakogude rahvusliku andmebaasiga tutvumiseks palume külastada aadressil http://natarc.ut.ee asuvat veebilehte.


National database of Estonian fungal collections

Andmebaas koondab herbaariumides Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mükoloogia osakonna herbaarium (TAAM), Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna herbaarium (EAA) ja Tallinna Botaanikaaia herbaarium (TALL) talletatud eksemplaride andmeid ning selle valmimisel osalesid Eesti Maaülikooli, Tallinna Botaanikaaia ja Tartu Ülikooli töörühmad.

Eesti seenekogude rahvusliku andmebaasiga tutvumiseks palume külastada aadressil http://natarc.ut.ee asuvat veebilehte.


National database of Estonian plant collections

Andmebaas koondab Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi botaanika- ja mükoloogiamuuseumi herbaariumis (TU), Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanika osakonna herbaariumis (TAA), Tallinna Botaanikaaia herbaariumis (TALL) ja Eesti Loodusmuuseumi herbaariumis (TAM) talletatud soontaimede, sammalde ja vetikataksonite eksemplaride andmeid. Selle valmimisel osalesid Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Botaanikaaia ja Eesti Loodusmuuseumi töörühmad.

Eesti taimekogude rahvusliku andmebaasiga tutvumiseks palume külastada aadressil http://natarc.ut.ee asuvat veebilehte.


National database of Estonian microbial collections

Database hosts three collections of microorganisms: Collection of Environmental and Laboratory Microbial Strains at Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu (CELMS); Human Microbiota Biobank at Department of Microbiology, University of Tartu (HUMB); Collection of Reproductive Tract Microorganisms at Competence Centre on Health Technologies (CREP).

Please visit the database at the website: http://eemb.ut.ee


Tweets by eElurikkus